Citi.Apps - View_Vi_NewsCategories

 
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước lĩnh vực Viễn thám  (15/11/2018)
Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (InNET) đã phối hợp với Cục Viễn thám Quốc gia tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước lĩnh vực Viễn thám tại Trụ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, số 83 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Hà Nộ
Tập huấn giảng viên nguồn về đánh giá tác động môi trường và xã hội của các dự án năng lượng  (12/09/2018)
Trong 04 ngày từ 11-14/9, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) và Cục Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA) cùng sự hỗ trợ tài chính của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) tổ chức khóa tập huấn giảng viên nguồn về đánh giá tác động môi trường và xã hội của các dự án năng lượng
Nghiên cứu thực tế trao đổi kinh nghiệm, kiến thức quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.  (24/07/2018)
Từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 năm 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức chuyến đi nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm thuộc chương trình lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương” tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.
Cải cách quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ  (21/04/2018)
Bất kỳ nền công vụ nào cũng đều chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức (CBCC) nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ đảm bảo thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay  (21/04/2018)
Đào tạo, bồi dường (ĐTBD) cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công việc để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Lý luận gắn với thực tiễn  (21/04/2018)
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có vai trò quan trọng trong công tác cán bộ, nhất là việc xây dựng và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[4]‬

Cổng thông tin điện tử Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Chịu trách nhiệm quản lý: Ông Phạm Hải Bằng - Phó Chánh Văn phòng phụ trách

Địa chỉ: Khu Liên cơ Bộ Tài nguyên và Môi trường - 83 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội

Số điện thoại: 0243.6617666 - Fax: 0243.7227666 - Email: InNET@monre.gov.vn

Phát triển bởi Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Hệ thống đang trong quá trình thử nghiệm