9/10/2019

Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường Khóa I, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 06/9/2019, tại trụ sở liên cơ quan, số 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường Khóa I, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Dương Trung Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Đại hội cũng được đón các đồng chí đại biểu đại diện Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 30 đoàn viên thuộc Công đoàn cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết các kết quả hoạt động công đoàn giai đoạn 2018 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 20124, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời, góp ý thảo luận của các đoàn viên công đoàn, phát biểu đánh giá chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ nhà trường và của lãnh đạo công đoàn cấp trên.

Đại hội diễn ra theo đúng chương trình và kế hoạch đã đề ra, đã thảo luận các văn kiện, tiến hành các thủ tục bầu cử và thống nhất:

I. Thông qua báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024.

II. Thông qua các tiêu chí phấn đấu của nhiệm kỳ, cụ thể:

1) Hằng năm, 100% cán bộ, viên chức và người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn.

2) Hằng năm, 100% các tổ công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động.

3) Hằng năm, có từ 90% trở lên công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4) Hằng năm, trên 90% nữ cán bộ, viên chức, lao động đạt tiêu chuẩn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp.

5) Trong nhiệm kỳ có ít nhất 20% các tổ công đoàn được nhận Giấy khen của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6) Phấn đấu Công đoàn cơ sở hằng năm đều đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

7) Phấn đấu 100% cán bộ, viên chức, lao động đủ điều kiện được tuyên truyền, kết nạp vào công đoàn.

8) Trong nhiệm kỳ giới thiệu được từ 03 đoàn viên ưu tú trở lên để tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

III. Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

IV. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường khoá I, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo và ý kiến đóng góp thảo luận của các đại biểu để bổ sung hoàn chỉnh văn bản trước khi ban hành chính thức.

V. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua.

VI. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường khoá I, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 03 đồng chí và Đoàn đại biểu Công đoàn cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đi dự Đại hội IV Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 01 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết.

Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường Khóa I, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Tùng Bắc

 Citi.Apps - Block_Vi_OtherNews

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[4]‬

Cổng thông tin điện tử Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Chịu trách nhiệm quản lý: Ông Phạm Hải Bằng - Phó Chánh Văn phòng phụ trách

Địa chỉ: Khu Liên cơ Bộ Tài nguyên và Môi trường - 83 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội

Số điện thoại: 0243.6617666 - Fax: 0243.7227666 - Email: InNET@monre.gov.vn

Phát triển bởi Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Hệ thống đang trong quá trình thử nghiệm