4/21/2018

Dự án BCC kiểm tra hoạt động trồng rừng tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

​​Từ ngày 25-31/3/2018, trong khuôn khổ dự án BCC, Ban Quản lý Dự án TW (CPMU) đã thành lập đoàn công tác kiểm tra kết quả hoạt động trồng rừng tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn công tác của CPMU phối hợp với cán bộ Đơn vị thực hiện dự án BCC tại huyện A Lưới (DPIU), cán bộ xã và các bên có liên quan tiến hành kiểm tra kết quả trồng rừng theo kế hoạch năm 2018 tại một số thôn bản của xã Hồng Trung, xã A Roàng và xã Hương Phong.

 

Về công tác nội nghiệp, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hồ sơ đầu tư của các thôn thuộc diện kiểm tra thực địa như hồ sơ quy hoạch sử dụng đất, hồ sơ điều tra lập địa, hồ sơ thiết kế, các văn bản thẩm định, phê duyệt đầu tư, các hợp đồng trồng rừng và biên bản nghiệm thu cũng như các tài liệu khác có liên quan.


Cây Lim xanh tăng trưởng tốt tại thôn Lê Triêng II, xã Hồng Trung

 

Đối với công tác ngoại nghiệp, đoàn công tác kiểm tra ngẫu nhiên chất lượng rừng trồng tại thực địa ở của các thôn Lê Triêng II, thôn A Niêng xã Hồng Trung; thôn Ka Lô xã A Roàng và thôn Hương Phú, Hương Thịnh xã Hương Phong. Kết quả cho thấy rừng trồng phục hồi bằng các loài cây bản địa như Lim xanh, Sến Trung, Sao đen,… phát triển tương đối tốt, các kỹ thuật trồng, chăm sóc cơ bản tuân thủ các hướng dẫn kỹ thuật của dự án. Một số cây Lim xanh, Sến trung rất phù hợp với điều kiện lập địa nên sinh trưởng và phát triển tốt.

Các khu vực trồng lâm sản ngoài gỗ (mây nước) và rừng sinh kế (cây mỡ) tại thôn Hương Phú và Hương Thịnh thuộc xã Hương Phong phát triển nhanh. Tuy nhiên công tác chăm sóc và quản lý gia súc thả rông vẫn chưa thật triệt để nên có nguy cơ gây tác động tiêu cực đến một số diện tích cây trồng của Dự án tại thôn Ka Lô và thôn Hương Phú.

Trong quá trình kiểm tra hiện trường, Đoàn công tác của CPMU đã đưa ra các khuyến cáo để DPIU A Lưới và các bên liên quan hiểu sâu sắc các tồn tại trong quá trình trồng rừng và đưa ra các giải pháp để chăm sóc và bảo vệ, đảm bảo chất lượng rừng trồng phát triển tốt và ổn định. Ngoài ra đoàn công tác cũng có những khuyến cáo để DPIU A Lưới bổ sung và hoàn thiện các hồ sơ đầu tư trồng rừng có liên quan theo các qui định hiện hành./.

VEA

 Citi.Apps - Block_Vi_OtherNews

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[4]‬

Cổng thông tin điện tử Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Chịu trách nhiệm quản lý: Ông Phạm Hải Bằng - Phó Chánh Văn phòng phụ trách

Địa chỉ: Khu Liên cơ Bộ Tài nguyên và Môi trường - 83 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội

Số điện thoại: 0243.6617666 - Fax: 0243.7227666 - Email: InNET@monre.gov.vn

Phát triển bởi Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Hệ thống đang trong quá trình thử nghiệm