10/19/2019

Khai giảng Khóa tập huấn “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho các Bộ, ngành, địa phương” tại Nghệ An

Ngày 18/10/2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức Khai giảng Khóa tập huấn “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho các Bộ, ngành, địa phương” tại khách sạn Mường Thanh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Khóa tập huấn nhằm mục đích “Tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý môi trường cấp Bộ, ngành, địa phương, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường tại cơ sở” và “Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữa các địa phương, nhằm đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tập huấn cho cán bộ ngành tài nguyên và môi trường”.

Tham gia Khóa tập huấn có 170 đại biểu và học viên là cán bộ, công chức, viên chức cấp Phòng trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; cán bộ của Chi cục Bảo vệ môi trường; cán bộ của Trung tâm Quan trắc môi trường; cán bộ chuyên trách quản lý môi trường cấp huyện, xã; đại diện Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam...

Nội dung của Khóa tập huấn tập trung vào những vấn đề chính sau:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản pháp luật liên quan;

- Các điểm mới của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

- Những yêu cầu đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về môi trường trong giai đoạn hiện nay;

- Trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại địa phương.

Giảng viên, báo cáo viên tại Khóa tập huấn là lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ có chuyên môn sâu, có nhiều kinh nghiệm làm việc và hoạt động trong lĩnh vực môi trường của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Trong thời gian diễn ra khóa tập huấn, ngoài các nội dung chuyên đề chính, toàn thể giảng viên, báo cáo viên, đại biểu và các học viên tham dự cũng tập trung trao đổi, chỉ rõ những khó khăn, thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, cụ thể như: những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường”; các vấn đề nảy sinh trong công tác thanh tra, kiểm tra; những vấn đề quan trọng của Luật bảo vệ môi trường và các văn bản liên quan...

Tùng Bắc

 Citi.Apps - Block_Vi_OtherNews

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[4]‬

Cổng thông tin điện tử Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Chịu trách nhiệm quản lý: Ông Phạm Hải Bằng - Phó Chánh Văn phòng phụ trách

Địa chỉ: Khu Liên cơ Bộ Tài nguyên và Môi trường - 83 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội

Số điện thoại: 0243.6617666 - Fax: 0243.7227666 - Email: InNET@monre.gov.vn

Phát triển bởi Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Hệ thống đang trong quá trình thử nghiệm