9/20/2019

Khai giảng Khóa tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho các Bộ, ngành, địa phương tại Bình Định

Ngày 20/9/2019, tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (InNET) đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định tổ chức khai giảng Khóa tập huấn “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho các Bộ, ngành, địa phương”.

Khóa tập huấn được tổ chức với mục đích “Tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý môi trường cấp Bộ, ngành, địa phương nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường tại cơ sởTăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữa các địa phương, nhằm đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tập huấn cho cán bộ ngành tài nguyên và môi trường”.

Tham dự Khóa tập huấn có ông Huỳnh Quang Vinh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, các giảng viên, báo cáo viên là lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ có chuyên môn sâu, có nhiều kinh nghiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực Môi trường của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, cùng 194 đại biểu là cán bộ chuyên trách quản lý môi trường của Chi cục Bảo vệ môi trường, cán bộ Phòng tài nguyên môi trường thành phố, huyện, xã thuộc 11 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Nội dung của Khóa tập huấn tập trung vào những vấn đề chính sau:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản pháp luật liên quan;

- Các điểm mới của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

- Những yêu cầu đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về môi trường trong giai đoạn hiện nay;

- Công tác quản lý chất thải, chất thải nguy hại;

- Trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại địa phương.

Sau khi nghe nội dung các chuyên đề, toàn thể Ban Tổ chức khóa tập huấn, các báo cáo viên, các đại biểu, các học viên tham dự đã tập trung trao đổi, chỉ rõ những khó khăn, thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, cụ thể: những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường”; các vấn đề nảy sinh trong công tác thanh tra, kiểm tra; những vấn đề quan trọng của Luật bảo vệ môi trường và các văn bản liên quan...

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng đề nghị cần có sự kết hợp, phân công trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường để cùng thực hiện mục tiêu chung, tránh sự chồng chéo; tiếp tục bổ sung các cơ chế, chính sách như sử dụng lao động, cơ chế tài chính, cơ chế giao thầu cho tổ chức, tư nhân tham gia thực hiện cung ứng các dịch vụ bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh quốc gia đang trong quá trình phát triển như hiện nay, việc tăng cường vai trò, trách nhiệm và năng lực hoạt động của cán bộ thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ là vô cùng cần thiết./.

Tùng Bắc

 Citi.Apps - Block_Vi_OtherNews

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[4]‬

Cổng thông tin điện tử Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Chịu trách nhiệm quản lý: Ông Phạm Hải Bằng - Phó Chánh Văn phòng phụ trách

Địa chỉ: Khu Liên cơ Bộ Tài nguyên và Môi trường - 83 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội

Số điện thoại: 0243.6617666 - Fax: 0243.7227666 - Email: InNET@monre.gov.vn

Phát triển bởi Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Hệ thống đang trong quá trình thử nghiệm