10/17/2019

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ: “Chuẩn kỹ năng cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng và an toàn thông tin”.

Ngày 16/10/2019, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ: “Chuẩn kỹ năng cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng và an toàn thông tin”.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Đức Toàn, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường xác định rõ mục tiêu của khóa bồi dưỡng là nhằm thực hiện kế hoạch phát triển nhân lực ngành Tài nguyên và Môi trường, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất lượng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; Thúc đẩy hiện đại hóa ngành tài nguyên và môi trường; Góp phần tích cực trong việc tăng năng suất, hiệu suất lao động, cải cách hành chính, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, minh bạch hóa thông tin; Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ: cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng và an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức ngành tài nguyên và môi trường đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo kế hoạch, tổng thời gian khóa bồi dưỡng là 24 tiết, trong đó có 16 tiết lý thuyết và 16 tiết thực hành, trao đổi.

Chương trình bồi dưỡng được thiết kế bao gồm 03 chuyên đề:

1) Phòng chống hoạt động tấn công mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình hiện nay.

2) Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường.

3) An toàn thông tin.

Giảng viên tham gia giảng dạy tại khóa bồi dưỡng là các chuyên gia của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời gian học tập các học viên sẽ được trang bị và cập nhật kiến thức về kỹ năng ứng dụng công nghệ trong việc bảo mật cơ sở dữ liệu, tài liệu trên hệ thống mạng, minh bạch hóa thông tin,… nâng cao năng lực giúp cho cho cán bộ, công chức có thể hoàn thành tốt công tác vận hành, đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng và có những kỹ năng đa dạng phong phú ở nhiều vị trí./.

Tùng Bắc

 Citi.Apps - Block_Vi_OtherNews

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[4]‬

Cổng thông tin điện tử Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Chịu trách nhiệm quản lý: Ông Phạm Hải Bằng - Phó Chánh Văn phòng phụ trách

Địa chỉ: Khu Liên cơ Bộ Tài nguyên và Môi trường - 83 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội

Số điện thoại: 0243.6617666 - Fax: 0243.7227666 - Email: InNET@monre.gov.vn

Phát triển bởi Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Hệ thống đang trong quá trình thử nghiệm