10/17/2019

Ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường và Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/9/2019, tại Trụ sở Liên cơ quan số 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường và Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường là TS. Nguyễn Đức Toàn – Hiệu trưởng. Đại diện Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh là TS. Trương Cộng Hòa – Giám đốc.

Sau khi trao đổi, thảo luận, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường và Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất ký Bản Ghi nhớ hợp tác về thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng với các nội dung như sau:

1. Hợp tác trong điều tra, khảo sát và tổ chức hội nghị, hội thảo

-  Phối hợp tổ chức các hoạt động điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý tại các địa phương khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

- Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân lực ngành Tài nguyên và Môi trường theo chiến lược và định hướng phát triển của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng

Hai Bên thông qua các đầu mối hợp tác để hỗ trợ nhau trong công tác xúc tiến mở các chương trình, các lớp đào tạo, bồi dưỡng hoặc cùng tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng:

- Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; Bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng sắp xếp, quản lý công việc và các kỹ năng mềm khác để cấp chứng chỉ/chứng nhận cho các cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

- Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, khác theo nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai Bên.

Trên cơ sở đảm bảo cân bằng lợi ích tổng thể của hai Bên trong quá trình hợp tác, hai Bên cam kết sẽ ưu tiên trao đổi kinh nghiệm hoạt động cũng như cung cấp thông tin tài liệu cần thiết để đạt được các mục đích hợp tác một cách thuận lợi và mang lại hiệu quả tối ưu nhất nhằm khai thác tối đa tiềm năng, vị thế và khả năng, thế mạnh của mỗi Bên./.

Tùng Bắc

 Citi.Apps - Block_Vi_OtherNews

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[4]‬

Cổng thông tin điện tử Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Chịu trách nhiệm quản lý: Ông Phạm Hải Bằng - Phó Chánh Văn phòng phụ trách

Địa chỉ: Khu Liên cơ Bộ Tài nguyên và Môi trường - 83 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội

Số điện thoại: 0243.6617666 - Fax: 0243.7227666 - Email: InNET@monre.gov.vn

Phát triển bởi Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Hệ thống đang trong quá trình thử nghiệm