11/29/2019

Triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

NĂM 2019

Số: 33/TB-HĐTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

 Triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019

 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

 

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-ĐTBDCB ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức năm 2019 và Quyết định số 361/QĐ-ĐTBDCB ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường;

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường thông báo triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 như sau:

1. Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 (có danh sách đính kèm)

Danh sách thi sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 được niêm yết công khai trên website http://www.InNET.gov.vn; bảng tin tại trụ sở của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

2. Thời gian thi vòng 2:

Ngày 06/12/2019: + Từ 8h00 - 8h10: Phổ biến nội quy thi.

                                 + Bắt đầu từ 8h30: Thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết, thời gian 180 phút).

3. Địa điểm thi vòng 2: Hội trường tầng 4, nhà C, số 83, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Các thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định; trang phục gọn gang, lịch sử; xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

- Chỉ được mang vào phòng thi bút viết (trong một bài thi chỉ dùng một loại mực có màu xanh hoặc màu đen, không được sử dụng các loại màu mực khác); không được mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi.

Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường năm 2019 thông báo để các thí sinh dự thi biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ TN&MT (để báo cáo);

- Vụ Tổ chức cán bộ (để báo cáo);

- Các thành viên Hội đồng;

- Các đơn vị trực thuộc Trường;

- Các thí sinh có tên trong danh sách;

- Lưu: VT, HĐTT.

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Nguyễn Đức Toàn

 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI VÒNG 2 NĂM 2019
(Kèm theo Thông báo số 33/TB-HĐTT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng tài nguyên và môi trường)
STT SBD
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Trình độ chuyên môn Kết quả  Đạt/
không đạt
Ghi chú
Nam Nữ Kiến thức chung Ngoại ngữ Tin học
1 CV1-022 Nghiêm Thùy Linh   10/9/1986 Vĩnh Phúc Cử nhân chuyên ngành
 Kế toán
32/60 23/30 19/30 Đạt  
2 CV2-002 Nguyễn Thị Anh   09/5/1995 Nam Định Cử nhân chuyên ngành
Quản lý nhà nước
38/60 21/30 15/30 Đạt  
3 CV6-005 Nguyễn Văn Cường 02/5/1991   Ninh Bình Thạc sỹ chuyên ngành
 Quản lý kinh tế
37/60 22/30 17/30 Đạt  
4 CV7-007 Nguyễn Thị Hồng Diễm   20/8/1995 Hà Nội Cử nhân chuyên ngành
 Quản lý đất đai
32/60 30/30 25/30 Đạt  
5 CV7-036 Tạ Thị Huyền Trang   02/9/1991 Thái Bình Cử nhân chuyên ngành
 Công nghệ kỹ thuật môi trường
35/60 21/30 20/30 Đạt  
6 CV8-011 Nguyễn Thị Đông Hà   15/11/1994 Thái Bình Cử nhân chuyên ngành
Luật quốc tế
33/60 27/30 22/30 Đạt  
7 CV8-021 Trần Thị Bích Liên   15/01/1993 Nam Định Cử nhân chuyên ngành
 Luật quốc tế
31/60 28/30 24/30 Đạt  
8 CV9-012 Dương Thu Hà   30/4/1991 Hà Nội Thạc sỹ chuyên ngành
Khoa học môi trường
32/60 27/30 26/30 Đạt  
9 CV9-020 Nguyễn Thị Huynh   19/7/1986 Thái Nguyên Thạc sỹ chuyên ngành
 Khoa học môi trường
30/60 28/30 16/30 Đạt  
10 CV9-030 Phạm Hữu Tấn 13/2/1991   Bắc Ninh Thạc sỹ chuyên ngành
Khoa học môi trường
32/60 16/30 20/30 Đạt  
11 CV9-032 Mai Thị Thu   16/02/1988 Phú Thọ Thạc sỹ chuyên ngành
Kỹ thuật môi trường
40/60 Miễn thi 25/30 Đạt  
12 CV10-008 Nguyễn Bá Đức 25/10/1990   Hải Dương Kỹ sư chuyên ngành
Quản lý đất đai
32/60 19/30 18/30 Đạt  
13 CV11-006 Lưu Thị Anh Đào   31/01/1981 Thanh Hóa Kỹ sư chuyên ngành
Công trình thủy
38/60 25/30 21/30 Đạt  
14 CV11-034 Nguyễn Thu Thủy   19/9/1994 Hà Nội Kỹ sư chuyên ngành
 Kỹ thuật tài nguyên nước
37/60 24/30 23/30 Đạt  
15 CV12-025 Đỗ Trường Minh 10/9/1990   Thanh Hóa Kỹ sư chuyên ngành
 Kỹ thuật công trình biển
33/60 23/30 20/30 Đạt  
16 CV14-016 Hà Thị Linh Hương   20/10/1997 Phú Thọ Cử nhân chuyên ngành Luật 32/60 25/30 18/30 Đạt  
17 CV15-027 Trần Hà Phương   11/12/1995 Hà Nội Cử nhân chuyên ngành
 Quản trị nhân lực
48/60 23/30 22/30 Đạt  
           


T/M HỘI ĐỒNG THI TUYỂN
CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Đức Toàn

             

 Citi.Apps - Block_Vi_OtherNews

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[4]‬

Cổng thông tin điện tử Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Chịu trách nhiệm quản lý: Ông Phạm Hải Bằng - Phó Chánh Văn phòng phụ trách

Địa chỉ: Khu Liên cơ Bộ Tài nguyên và Môi trường - 83 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội

Số điện thoại: 0243.6617666 - Fax: 0243.7227666 - Email: InNET@monre.gov.vn

Phát triển bởi Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Hệ thống đang trong quá trình thử nghiệm