11/15/2019

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức thi Vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019

Ngày 12/11/2019, tại Trụ sở liên cơ quan số 83 Nguyễn Chí Thanh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (InNET) đã tổ chức thi Vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019.

Trong kỳ thi lần này, Hội đồng thi tuyển của Trường đã tiếp nhận 39 hồ sơ đăng ký dự thi. Hội đồng đã xét duyệt và công nhận 37 hồ sơ đủ điều kiện dự thi Vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 tại Quyết định số 370/QĐ-HĐTT ngày 29/10/2019 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Vòng 1 có 35 thí sinh dự thi. Vòng thi gồm 3 môn, được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm:

- Môn Kiến thức chung: Gồm 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

- Môn Ngoại ngữ: Gồm 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

- Môn Tin học văn phòng: Gồm 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

Việc chấm thi, chấm phúc khảo bài thi sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. 

Vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đã được tổ chức đảm bảo tính công khai, khách quan, dân chủ, công bằng, đáp ứng yêu cầu phát triển Trường và đúng quy định của pháp luật.

Kết quả thi sẽ được đăng công khai trên trang Báo điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://www.tainguyenmoitruong.com.vn), trên website của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (http://www.innet.gov.vn) và được niêm yết tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, số 83 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội./.

Tùng Bắc

 Citi.Apps - Block_Vi_OtherNews

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[4]‬

Cổng thông tin điện tử Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Chịu trách nhiệm quản lý: Ông Phạm Hải Bằng - Phó Chánh Văn phòng phụ trách

Địa chỉ: Khu Liên cơ Bộ Tài nguyên và Môi trường - 83 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội

Số điện thoại: 0243.6617666 - Fax: 0243.7227666 - Email: InNET@monre.gov.vn

Phát triển bởi Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Hệ thống đang trong quá trình thử nghiệm