don-tiep-doan-dai-bieu-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-nuoc-cong-hoa-dan-chu-nhan-dan-lao_thumb.jpg

Sau đó, Đoàn đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (InNET). Hai bên đã trao đổi và lên phương án xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong thời gian tới.

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đã đề xuất hợp tác với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường nước CHDCND Lào (NRETC) một số hoạt động dự kiến như sau:

1. Trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng:

- Xây dựng, phát triển chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng;

- Tổ chức các khóa học, các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm và các hoạt động tương tự;

- Cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và phát triển nhân lực.

2. Các hoạt động khác:

- Tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo;

- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ;

- Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình/ dự án, nhiệm vụ;

- Trao đổi chuyên gia, giảng viên, học viên nhằm tăng cường giao lưu, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm.

Hai bên đã cùng ký Bản ghi nhớ hợp tác InNET – NRETC, cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.