Congdoanthang10B.jpg

Tham dự Lễ Khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Dương Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban chấp hành Công đoàn Bộ, lãnh đạo các khối cơ quan quản lý trực thuộc Bộ và gần 200 công đoàn viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong hội nghị tập huấn lần này, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung phổ biến các nội dung:

- Truyền đạt, hướng dẫn nghiệp vụ về Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác thi đua khen thưởng và công tác kiểm tra công đoàn;

- Phổ biến một số quy chế quy định trong hoạt động công đoàn; 

- Trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ của công tác công đoàn.

Trong bài tham luận tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam cho biết: Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII có nhiều điểm mới, việc sửa đổi, bổ sung lần này nhằm khắc phục những quy định không còn phù hợp, bất cập trong áp dụng cũng như giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Vì vậy,  Điều lệ lần này ngắn gọn hơn, đảm bảo tính chặt chẽ, ổn định, khoa học. Do đó, việc bảo vệ quyền lợi cũng như những nghĩa vụ của công đoàn sẽ được nâng cao hơn nữa trong thời gian tới. Đồng chí cũng hy vọng, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ lựa chọn những nội dung trọng tâm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đơn vị, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của công đoàn Bộ trong việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ viên chức, người lao động.

 

ThanhHoathang10.jpg

Toàn thể đại biểu, Ban tổ chức và học viên chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị tập huấn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Dương Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh, đợt tập huấn lần này tuy xa Hà Nội, nhưng đã có nhiều công đoàn trực thuộc từ Bắc vào Nam về tham dự. Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Thông qua đợt tập huấn lần nay, Công đoàn Bộ mong muốn trình độ kiến thức về lý luận, nghiệp vụ của đa số cán bộ làm công tác công đoàn sẽ được nâng lên, góp phần quan trọng trong chỉ đạo, tổ chức công tác thi đua khen thưởng và công tác kiểm tra, giám sát công đoàn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của công đoàn các cấp.

Sau phần phổ biến các nội dung chính theo chương trình đã được thông qua, Hội nghị tập huấn được chia làm 3 nhóm chuyên đề: Nhóm tài chính; Nhóm công tác kiểm tra giám sát; Nhóm thi đua khen thưởng để nghiên cứu tài liệu tập huấn, thảo luận và trao đổi. Lãnh đạo Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp tham gia giải đáp những thắc mắc trong quá trình nghiên cứu tài liệu tập huấn của các nhóm chuyên đề.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/10/2020./.