LoptiengAnhthang11.jpg

TS. Đinh Thái Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phát biểu tại lế khai giảng

Tham dự và phát biểu tại Lễ Khai giảng có TS. Đinh Thái Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; TS. Nguyễn Bình Minh - Phó Trưởng phòng điều hành, Phòng Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế; các giảng viên, cùng hơn 70 học viên là công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mục tiêu của khoá bồi dưỡng là trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng về tiếng Anh chuyên ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) cơ bản, dùng chung cho đội ngũ cán bộ đang công tác trong tất cả các lĩnh vực chuyên ngành và vị trí việc làm trong toàn ngành, giúp bước đầu đáp ứng khung năng lực theo quy định với khả năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành trong công việc cũng như làm việc trong môi trường quốc tế.

Chương trình gồm 08 chuyên đề giảng dạy, được chia thành 02 phần sau:

- Phần I: Tiếng Anh chuyên ngành TN&MT cơ bản, gồm 02 chuyên đề;

- Phần II: Tiếng Anh chuyên ngành TN&MT sơ cấp, gồm 06 chuyên đề; trong đó, chia thành 02 nhóm tương ứng với 02 mức trình độ tiếng Anh chuyên ngành TN&MT khác nhau:

+ Nhóm 1: Học viên có trình độ tiếng Anh chuyên ngành ở mức trung bình, tương đương bậc 1 (A1) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Nhóm 2: Học viên có trình độ tiếng Anh chuyên ngành ở mức khá, tương đương bậc 2, 3 (A2, B1) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thời gian của toàn bộ Chương trình là 03 tuần (15 ngày làm việc) với tổng thời lượng là 120 tiết.

Hình thức giảng dạy và học tập sẽ được kết hợp giữa học trực tiếp (tập trung hoặc từ xa dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của giảng viên, báo cáo viên) và học trực tuyến (học viên tự trau dồi kiến thức, làm bài tập, rèn luyện kỹ năng theo bài giảng điện tử có sẵn).

Các học viên đạt điểm đánh giá chung cho toàn khóa học từ 5,0 trở lên sẽ được cấp Giấy chứng nhận “Hoàn thành Chương trình bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành tài nguyên và môi trường”.

Đây cũng là lớp bồi dưỡng thí điểm đầu tiên theo “Chương trình bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành tài nguyên và môi trường” do Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức./.