Hang3e.jpg

Ông Giang Đức Chung - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT giảng dạy trực tuyến tại lớp bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng III được thực hiện theo Quyết định số 1623/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung đào tạo bao gồm:

1. Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và kỹ năng chung: 6 chuyên đề.

2. Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp.

  • Nhóm 1: Địa chính viên hạng III: 5 chuyên đề.
  • Nhóm 2: Quan trắc viên tài nguyên và môi trường hạng III: 5 chuyên đề.

Sau mỗi chuyên đề học tập, các học viên sẽ được ôn tập và làm bài kiểm tra, viết thu hoạch và đi nghiên cứu thực tế.

Các giảng viên, báo cáo viên tham gia giảng dạy là đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế đến từ Học viện Hành chính Quốc gia và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Thời gian khóa học là 30 ngày, được thực hiện theo hình thức đào tạo trực tuyến qua phần mềm E-learning của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường./.