LopDDCVthang10A.jpg

Tham dự Lễ Khai giảng có TS. Nguyễn Đức Toàn - Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Văn Triều, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Giang Đức Chung - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường; 40 học viên là công chức của các đơn vị trực thuộc Bộ. Ngoài ra, lớp bồi dưỡng còn đón nhận sự tham gia của hơn 100 học viên là công đoàn viên đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, TS. Nguyễn Đức Toàn - Hiệu trưởng Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường nhấn mạnh, công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ luôn là nhiệm vụ quan trọng, là công việc thường xuyên của cấp ủy Đảng và chính quyền. Lớp bồi dưỡng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức và kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức ngành tài nguyên và môi trường theo đúng quy định của Luật cán bộ, công chức, quy tắc ứng xử theo các quy định hiện hành; đồng thời, đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả công việc của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của công chức trong hoạt động công vụ, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội ở từng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ./.

LopDDCVthang10.jpg