Khai mạc Hội thảo quốc tế lần thứ 9 về phát triển nhân lực lĩnh vực môi trường.jpg

 

Tham dự Hội thảo có đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện các quốc gia đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hoặc Thỏa thuận triển khai hợp tác về lĩnh vực môi trường như Hàn Quốc, Ai Cập, Campuchia, Indonesia; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện các Bộ, ngành liên quan, các Sở Tài nguyên và Môi trường; các tổ chức quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA); các giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học đến từ các Học viện, Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Viện Phát triển nhân lực môi trường Hàn Quốc, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, cùng nhiều cơ quan thông tấn, báo chí tại Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường năng lực trong lĩnh vực môi trường giữa các quốc gia trên thế giới.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Lê Công Thành nêu rõ, trong thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức của ngành, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ, nhằm phục vụ kế hoạch phát triển ngành trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về tài nguyên môi trường vẫn còn thiếu về số lượng, chưa đáp ứng về chất lượng; trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không đồng đều, nhất là ở địa phương; một số lĩnh vực có sự hụt hẫng về đội ngũ công chức, viên chức có trình độ cao, chuyên môn sâu, kinh nghiệm hội nhập quốc tế.

Việc thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường thể hiện rõ ràng nhất tầm nhìn chiến lược cũng như sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn ngành, thông qua việc thu gọn đầu mối, tập trung nguồn lực, tăng cường vị thế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chuyên nghiệp cũng như tạo cơ hội thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Công Thành chuyển lời cảm ơn các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài ngành tài nguyên và môi trường, các tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, trong thời gian qua đã quan tâm, đầu tư nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, qua đó góp phần tích cực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành tài nguyên môi trường nói riêng và của cả nước nói chung. Đồng thời, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn cùng với các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, các tổ chức quốc tế với tư duy và kinh nghiệm của mình sẽ giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, phù hợp với đặc thù của Việt Nam và của ngành tài nguyên và môi trường, đáp ứng được nhu cầu đào tạo của đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tài nguyên và môi trường trong bối cảnh toàn cầu hóa và làn sóng Cách mạng công nghiệp 4.0.

Hội thảo sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 26 đến 28 tháng 6 năm 2019./.