LopthanhtraK2A.jpg

Chương trình giảng dạy được thực hiện theo Quyết định số 420/QĐ-BTNMT ngày 07/03/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành và nhu cầu của học viên.

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy có ông Nguyễn Thành Lam - Chuyên viên chính Vụ Quản lý chất thải, Tổng cục Môi trường; bà Nguyễn An Thủy - Chuyên viên Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra, Tổng cục Môi trường. Đây là những chuyên viên, chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, có trình độ chuyên môn sâu và giàu kinh nghiệm thực tế trong công tác thanh, kiểm tra bảo vệ môi trường và quản lý chất thải.

Ban Tổ chức khóa học đã thành lập nhóm zalo kết nối, duy trì network để học viên trao đổi, hỏi đáp các vấn đề liên quan đến khóa học cũng như những vấn đề chuyên môn cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên thu được hiệu quả tối đa của các chuyên đề, bài giảng.

Thanhtra2B.jpg

GV. Nguyễn Thành Lam - Vụ Quản lý chất thải, Tổng cục Môi trường

Thanhtra2C.jpg

GV. Nguyễn An Thủy - Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra, Tổng cục Môi trường


Thành phần tham dự khóa bồi dưỡng gồm 153 học viên đến từ các Sở, ngành trực thuộc Bộ, các doanh nghiệp, công ty có liên quan đến công tác thanh, kiểm tra bảo vệ môi trường và quản lý chất thải.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, thông qua Phiếu đánh giá chất lượng, tất cả các học viên tham gia đều đánh giá cao nhà trường về công tác tổ chức lớp: nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Mọi công tác tổ chức, điều phối, tiến trình thực hiện các nội dung của lớp học đã hoàn thành theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra./.