Khóa Đào tạo nhằm mục đích:

 • Giúp cho các học viên hiểu và áp dụng được kiến thức, kỹ năng và các công cụ cơ bản để có thể xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch tái định cư không tự nguyện hiệu quả, tuân thủ các yêu cầu chính sách và các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và nhà tài trợ về tái định cư không tự nguyện.
 • Cung cấp và cập nhật thông tin về các chính sách an toàn, vấn đề và yêu cầu liên quan đến dân tộc thiểu số đối với các dự án và hoạt động gắn với dân tộc thiểu số do WB tài trợ.
 • Cung cấp kiến thức và các kỹ năng để chuẩn bị, triển khai, giám sát và đánh giá các công cụ hướng dẫn an toàn xã hội bắt buộc trong các dự án về dân tộc thiểu số.

3-khoa-dao-tao-giang-vien-nguon-ve-tai-dinh-cu-khong-tu-nguyen-va-dan-toc-thieu-so_thumb.jpg

 

Trong quá trình tham gia công tác đào tạo, các giảng viên/chuyên gia đến từ WB đã sử dụng phương pháp học tập tích cực, theo hướng ứng dụng và tương tác, tập trung vào thảo luận nhóm và phân tích các trường hợp/tình huống cụ thể. Người hướng dẫn cung cấp kiến thức, kinh nghiệm quốc tế tốt và dùng kỹ năng hỗ trợ để phát triển phương pháp giải quyết vấn đề cùng các học viên. Học viên được khuyến khích đưa ra ý tưởng và vấn đề liên quan tới các chủ đề của khóa học, sau đó suy nghĩ hoặc thảo luận với các học viên khác và người hướng dẫn nhằm xây dựng các giải pháp khả dĩ, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm.

Những chuyên đề chính được trao đổi tại khóa đào tạo gồm:

 • Giới thiệu chung về tái định cư không tự nguyện.
 • Tầm quan trọng của việc tham vấn trong quá trình tái định cư không tự nguyện.
 • So sánh giữa chính sách tái định cư không tự nguyện của chính phủ và WB.
 • Đánh giá chính sách hiện hành về tái định cư không tự nguyện tại Việt Nam, những ưu điểm, những bất cập và giải pháp khắc phục.
 • Việc điều tra dân số, thống kê và khảo sát xã hội trong quá trình tái định cư không tự nguyện.
 • Giám sát, đánh giá quá trình tái định cư không tự nguyện.
 • Tìm hiểu về vị trí tái định cư và lên kế hoạch tái định cư.
 • Khái quát chung về dân tộc thiểu số.
 • Tham vấn trong việc đảm bảo chính sách cho người dân tộc thiểu số.

Trong quá trình học tập, các học viên cũng được tham quan, khảo sát thực tế Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, tìm hiểu dự án Nhà máy Thủy điện Trung Sơn cũng như việc thực thi các chính sách liên quan đến dân tộc thiểu số, thực hành bài tập về trường hợp thực tế tái định cư không tự nguyện.

Khóa Đào tạo đã được tổ chức thành công tốt đẹp và đạt được mục tiêu tổng thể đặt ra là nhằm tăng cường năng lực cho các cán bộ liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới giảng dạy Đánh giá tác động Môi trường và Xã hội (ESIA), quản lý quá trình ESIA, chuẩn bị, thực hiện, giám sát và quản lý ESIA/Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) của các dự án đầu tư./.