LopQLNNthang11A.jpg

TS. Đinh Thái Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tham dự và phát biểu khai giảng khóa tập huấn

Khóa tập huấn đã thu hút hơn 500 học viên là cán bộ, công chức, viên chức cấp Phòng trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh; cán bộ của Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường; cán bộ chuyên trách quản lý môi trường cấp huyện, xã; đại diện Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp; cán bộ của Phòng Cảnh sát môi trường thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Hậu Giang, Lạng Sơn và Lai Châu. 

Nội dung của Khóa tập huấn tập trung vào những vấn đề chính sau:

- Những điểm mới và những nội dung chính quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của luật bảo vệ môi trường năm 2020;

- Những yêu cầu đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành môi trường trong giai đoạn hiện nay;

- Những yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh;

- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi thường thiệt hại về môi trường;

- Giấy phép môi trường;

- Trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các địa phương.

Lopthang11B.jpg

Học viên tham gia học tập tại các điểm cầu trực tuyến

Giảng viên, báo cáo viên của khóa tập huấn là lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ có chuyên môn sâu, có nhiều kinh nghiệm làm việc và hoạt động trong lĩnh vực môi trường của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Trong thời gian diễn ra khóa tập huấn, toàn thể Ban Tổ chức, các báo cáo viên, các đại biểu và các học viên tập trung trao đổi, thảo luận về các nội dung chính theo chương trình, đồng thời chia sẻ những khó khăn, thuận lợi cũng như kinh nghiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương.

Khóa tập huấn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh và toàn thể học viên tham dự./.