Ngân hàng Thế giới  Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường Hợp tác để nâng cao năng lực về an toàn môi trường xã hội ở Việt Nam.jpg

 


Sáng ngày 05/12, tại Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường Nguyễn Đức Toàn đã có buổi tiếp và làm việc với bà Hoveida Nobakht, Giám đốc Chiến lược và Điều hành dự án ngành môi trường và tài nguyên, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.
Mở đầu buổi tiếp, TS. Nguyễn Đức Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường chào mừng bà Hoveida Nobakht, Giám đốc Chiến lược và Điều hành dự án ngành môi trường và tài nguyên, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đến thăm và làm việc với Trường. 

Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường, ông Nguyễn Đức Toàn cho biết, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đặc biệt quan tâm đến việc phát triển đội ngũ nhân sự, trong đó chú ý đến đội ngũ giảng viên, chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.  

Trong thời gian qua, Nhà trường đã tổ chức rất nhiều khóa tập huấn, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường không chỉ dành cho Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà còn dành cho các học viên quan tâm tới chính sách tài nguyên và môi trường. Đây là những chương trình rất có ý nghĩa bởi khóa học tạo ra một diễn đàn trao đổi thông tin hai chiều giữa các Sở và Bộ, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường, cũng như trao đổi về vấn đề chủ trương chính sách tại địa phương. Bên cạnh đó, các khóa học sẽ tạo sự kết nối, phối hợp rộng rãi và có hiệu quả giữa các Sở Tài nguyên và Môi trường với nhau, giữa ngành tài nguyên và môi trường với các ngành khác; đẩy mạnh sự tham gia của các thành phần kinh tế, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong quá trình giải quyết các vấn đề về tài nguyên và môi trường; hướng tới mục tiêu xây dựng ngành tài nguyên và môi trường trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật chính quy, hiện đại và vững bước trên con đường hội nhập khu vực và thế giới. 

 Hiệu trưởng Nguyễn Đức Toàn cũng cho biết, để tăng cường chất lượng giảng dạy, trong thời gian qua, Nhà trường đã tích cực chủ động xây dựng hệ thống chương trình, tài liệu và áp dụng phương thức, công nghệ đào tạo, bồi dưỡng; áp dụng phương thức linh hoạt phục vụ yêu cầu đào tạo tại chỗ, đào tạo trực tuyến, đào tạo theo địa chỉ nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hiệu quả và hữu ích cho học viên. 

 TS.Nguyễn Đức Toàn đánh giá cao và bày tỏ sự cảm ơn Ngân hàng Thế giới trong thời gian qua đã luôn phối hợp chặt chẽ và đồng hành với Nhà trường từ những ngày đầu thành lập trong việc xây dựng năng lực đào tạo giảng viên; cùng nhau tổ chức các chương trình đào tạo để nâng cao năng lực về an toàn môi trường xã hội ở Việt Nam;…

 Trong tương lai, Hiệu trưởng Nguyễn Đức Toàn mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới để Nhà trường sẽ có nhiều cơ hội hợp tác mới nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đòi hỏi thực tiễn về nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Tài nguyên và Môi trường và của xã hội trong các vấn đề an toàn môi trường ở Việt Nam.

Lắng nghe những ý kiến, chia sẻ của TS.Nguyễn Đức Toàn, bà Hoveida Nobakht rất ghi nhận những nỗ lực, hành động và chiến lược của Nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và các quy định liên quan đến tài nguyên và môi trường trong thời gian qua.

 Bà Hoveida Nobakht mong muốn trong thời gian tới, Ngân hàng Thế giới và Nhà trường sẽ tiếp tục nghiên cứu và xây dựng cơ chế hợp tác trong việc năng lực đào tạo giảng viên; cùng nhau tổ chức các chương trình đào tạo để nâng cao năng lực về an toàn môi trường xã hội ở Việt Nam cũng như tiến tới xem xét thúc đẩy các lĩnh vực hai bên quan tâm trên cơ sở tiềm năng của mỗi bên.