UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường là đầu mối chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; TS. Nguyễn Đức Toàn - Hiệu trưởng Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường; bà Đoàn Thị Thanh Mỹ - Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Quản lý đất đai; các đồng chí báo cáo viên; các đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 41 điểm cầu trên toàn tỉnh với tổng số 450 đại biểu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong những năm qua tỉnh đã và đang thực hiện tốt chủ trương, chính sách về công tác quản lý đất đai; đồng thời Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai và các lĩnh vực khác có liên quan.

t2.jpg

 

t3.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai triển khai, quán triệt Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nghị định có hiệu lực từ ngày 08/02/2021.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các giảng viên, các báo cáo viên, các đại biểu và cán bộ tham dự tập trung trao đổi, nêu rõ những khó khăn, thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và đề xuất các định hướng, các biện pháp quản lý cụ thể./.