Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Tiến sỹ Nguyễn Đức Toàn, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cho biết, Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực năng lượng, mang lại nguồn lợi kinh tế to lớn cho đất nước. Tuy nhiên, các dự án phát triển năng lượng, nếu không được quản lý đúng cách, có thể gây ra những rủi ro và tác động bất lợi đáng kể tới môi trường và con người. Do đó, giải quyết các rủi ro và tác động này cho phát triển bền vững trong các giai đoạn xác định, chuẩn bị, thực hiện và vận hành dự án là hết sức quan trọng đối với các dự án năng lượng.

Vì vậy, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khóa tập huấn này với nỗ lực nhằm thiết lập và phát triển mạng lưới cán bộ, chuyên gia liên quan đến công tác chuẩn bị, thực hiện, quản lý và giám sát quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội của các dự án năng lượng; đồng thời, xây dựng đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn các nội dung liên quan đến an toàn môi trường và xã hội của ngành tài nguyên và môi trường.

Mục tiêu của khóa học nhằm cung cấp kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm trong việc nhận biết, chuẩn bị, thực hiện, quản lý các rủi ro, đánh giá các tác động môi trường và xã hội của các dự án năng lượng, tập trung vào các dự án nhiệt điện, thủy điện, năng lượng gió, mặt trời. Đồng thời, tăng cường kỹ năng và năng lực cho học viên trong việc xây dựng các tiêu chí hoạt động và giám sát thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội; giúp học viên nhận biết và thiết lập mối quan hệ với các bên liên quan của dự án trong thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội.

Tiến sỹ Nguyễn Đức Toàn mong rằng với các kinh nghiệm hiện đại, kiến thức chuyên sâu và phương pháp tiếp cận tiên tiến của các giảng viên đến từ Cục Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ cũng như các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực môi trường ở Việt Nam sẽ được truyền tải, chia sẻ đến học viên thông qua khóa tập huấn này.

Khóa tập huấn sử dụng phương pháp học tập theo hướng ứng dụng và tương tác, tập trung vào thảo luận nhóm và phân tích các trường hợp, tình huống cụ thể. Người hướng dẫn cung cấp kiến thức, kinh nghiệm quốc tế và dùng kỹ năng hỗ trợ để phát triển phương pháp giải quyết vấn đề cùng các học viên. Các học viên được khuyến khích đưa ra ý tưởng và vấn đề liên quan tới các chủ đề của khóa học, sau đó suy nghĩ hoặc thảo luận với các học viên khác và người hướng dẫn nhằm xây dựng các giải pháp khả thi đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm.