Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)

Gửi thông tin liên hệ

Thông tin chung

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Institute of Natural Resources and Environment Training (InNET)

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Đức Toàn

Địa chỉ: Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường - 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.6617666 - Fax: 0243.7227666

Email: InNET@monre.gov.vn