Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam

Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam

Ngày 29/3/2024, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho Bà Carolyn Turk, Giám đốc Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam để ghi nhận những đóng góp đối với ngành Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
Đăng ký nhu cầu học để mở lớp