Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Khai giảng Khóa Đào tạo giảng viên nguồn về thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội

Khai giảng Khóa Đào tạo giảng viên nguồn về thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội

Nhằm tăng cường năng lực quốc gia về an toàn môi trường và xã hội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (InNET) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) cùng sự hỗ trợ tài chính của Bộ Ngoại giao và Thương Mại Úc (DFAT) tổ chức Khóa Đào tạo giảng viên nguồn (TOT) về thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) từ ngày 21 đến 23 tháng 10 năm 2020.
Đăng ký nhu cầu học để mở lớp