Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Khai giảng Khóa Đào tạo giảng viên nguồn về Biến đổi khí hậu, đánh giá tác động và thích ứng với Biến đổi khí hậu

Khai giảng Khóa Đào tạo giảng viên nguồn về Biến đổi khí hậu, đánh giá tác động và thích ứng với Biến đổi khí hậu

Trong khuôn khổ Thỏa thuận với Pacific Consultants Co., Ltd. (PCKK) nhằm thực hiện Dự án Thích ứng với Biến đổi khí hậu (BĐKH) thuộc quản lý của Bộ Môi trường Nhật Bản (MOEJ), Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức Khóa Đào tạo giảng viên nguồn (TOT) về BĐKH, đánh giá tác động và thích ứng với BĐKH từ ngày 21 đến ngày 22/01/2021.
Đăng ký nhu cầu học để mở lớp