Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Câu hỏi:
Tôi chưa được bổ nhiệm, nhưng đã được quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng thì có được tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng không?
Tôi chưa được bổ nhiệm, nhưng đã được quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng thì có được tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng không?
Trả lời:

Chào bạn,

Đối với trường hợp của bạn, khi đã được quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng thì có thể tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng. Tuy nhiên, tùy thuộc đơn vị bạn đang công tác sẽ có theo học chương trình phù hợp, cụ thể:

- Trường hợp bạn hiện là công chức làm việc tại các bộ, ngành TW và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; các sở, ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thì có thể tham gia Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng, được ban hành kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-BNV ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Trường hợp bạn hiện là viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thì có thể tham gia Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập, được ban hành kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BNV ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Hiện nay, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đang liên tục tổ chức các lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng theo 02 chương trình nêu trên. Khóa học được tổ chức bằng nhiều hình thức như trực tiếp tại Trường hoặc các đơn vị, địa phương có nhu cầu; từ xa hoặc kết hợp giữa trực tiếp và từ xa, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và nhu cầu của học viên.

Bạn có thể đăng ký tham dự các khóa học này cũng như các khóa học khác phù hợp với nhiều mục đích, nhu cầu khác nhau để nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, thông qua Website (nhân viên tư vấn sẽ gọi lại) hoặc gọi tới Hotline tư vấn của Trường.

Trân trọng,

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Đăng ký học - lớp sắp khai giảng

Đăng ký nhu cầu học để mở lớp