Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Chiến thắng Điện Biên Phủ: "Thiên sử vàng" của cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược

Chiến thắng Điện Biên Phủ: "Thiên sử vàng" của cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược

Cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - đỉnh cao của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, là thắng lợi lớn nhất của quân đội và nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954).
Đăng ký nhu cầu học để mở lớp