Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Lớp đào tạo cán bộ, lãnh đạo quản lý ở cơ sở “hệ trung cấp lý luận chính trị” giai đoạn 2022 - 2023 (khóa 159)

Lớp đào tạo cán bộ, lãnh đạo quản lý ở cơ sở “hệ trung cấp lý luận chính trị” giai đoạn 2022 - 2023 (khóa 159)

Ngày 04/10/2022, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Giao thông - Vận tải tổ chức khai giảng lớp đào tạo cán bộ, lãnh đạo quản lý ở cơ sở “hệ trung cấp lý luận chính trị” giai đoạn 2022 - 2023 (khóa 159) cho công chức, viên chức của các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Đăng ký nhu cầu học để mở lớp