Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Câu hỏi:
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, rất nhiều lĩnh vực đã và đang hội nhập quốc tế sâu rộng...

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, rất nhiều lĩnh vực đã và đang hội nhập quốc tế sâu rộng, đòi hỏi lực lượng cán bộ phải có trình độ tiếng Anh chuyên ngành phù hợp. Lĩnh vực nào thuộc ngành tài nguyên và môi trường đã có chương trình bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành?

Trả lời:

Chào bạn,

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 02 chương trình bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành bao gồm: Biển và hải đảo (được ban hành kèm theo Quyết định số 3148/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) và tài nguyên nước (được ban hành kèm theo Quyết định số 3147/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Căn cứ các quyết định này, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đã xây dựng tài liệu phục vụ 02 chương trình bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành nêu trên và đã sẵn sàng tổ chức các khóa học nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành của cán bộ thuộc lĩnh vực tương ứng.

Hiện nay, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đang liên tục tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành theo 02 chương trình nêu trên. Khóa học được tổ chức bằng nhiều hình thức như trực tiếp tại Trường hoặc các đơn vị, địa phương có nhu cầu; từ xa hoặc kết hợp giữa trực tiếp và từ xa, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và nhu cầu của học viên.

Bạn có thể đăng ký tham dự các khóa học này cũng như các khóa học khác phù hợp với nhiều mục đích, nhu cầu khác nhau để nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, thông qua Website (nhân viên tư vấn sẽ gọi lại) hoặc gọi tới Hotline tư vấn của Trường.

Trân trọng,

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Đăng ký học - lớp sắp khai giảng

Đăng ký nhu cầu học để mở lớp