Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Bế giảng Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường dành cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khóa 7

Bế giảng Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường dành cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khóa 7

Ngày 19/4/2022, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường dành cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khóa 7.
Đăng ký nhu cầu học để mở lớp