Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu tại Phú Yên

Khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu tại Phú Yên

Thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, ngày 21/01/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ Khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu cho 132 học viên tại tỉnh Phú Yên.
Đăng ký nhu cầu học để mở lớp