Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Đào tạo nhân lực trong hệ thống quản lý môi trường và xã hội

Đào tạo nhân lực trong hệ thống quản lý môi trường và xã hội

Ngày 11/01/2024, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã chủ trì, phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức Khóa đào tạo giảng viên nguồn (TOT) về Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội. Khóa đào tạo diễn ra trong 2 ngày từ 11 – 12/1/2024.
Đăng ký nhu cầu học để mở lớp