Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Tập huấn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch - tài chính dành cho cán bộ ngành tài nguyên và môi trường

Tập huấn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch - tài chính dành cho cán bộ ngành tài nguyên và môi trường

Ngày 26/9/2023, tại Vĩnh Phúc, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã khai mạc khoá Tập huấn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch - tài chính dành cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách ngành TN&MT năm 2023. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tới dự và chủ trì Hội nghị.
Đăng ký nhu cầu học để mở lớp