Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Bế giảng khóa Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở (hệ Trung cấp Lý luận chính trị) - K144 giai đoạn 2021 – 2022

Bế giảng khóa Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở (hệ Trung cấp Lý luận chính trị) - K144 giai đoạn 2021 – 2022

Chiều ngày 16/01/2023, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức Lễ bế giảng khóa Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở (hệ Trung cấp Lý luận chính trị) - K144 giai đoạn 2021 – 2022.
Đăng ký nhu cầu học để mở lớp