Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Tài liệu Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tài liệu Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 10/12/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các học viên tham gia Hội nghị vui lòng tham khảo tài liệu và đặt câu hỏi tại Hội nghị theo các hướng dẫn tại đường link dưới đây:
Đăng ký nhu cầu học để mở lớp