Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Câu hỏi:
Nếu tôi đủ điều kiện hoàn thành lớp bồi dưỡng về định giá đất thì được cấp loại chứng chỉ, chứng nhận gì?...

Nếu tôi đủ điều kiện hoàn thành lớp bồi dưỡng về định giá đất thì được cấp loại chứng chỉ, chứng nhận gì ? Thời gian học tập là bao lâu ?

Trả lời:

Chào bạn,

Trường hợp bạn đủ điều kiện hoàn thành lớp bồi dưỡng về định giá đất, thực hiện theo chương trình và tài liệu được ban hành kèm theo các Quyết định số 182/QĐ-ĐTBDCB và 183/QĐ-ĐTBDCB ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường) thì sẽ được cấp cấp Giấy Chứng nhận, là một trong những điều kiện cần để được cấp Chứng chỉ định giá đất theo quy định tại Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo quy định tại chương trình nêu trên, thời gian của lớp bồi dưỡng về định giá đất là 15 ngày.

Hiện nay, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đang liên tục tổ chức các lớp bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình nêu trên. Khóa học được tổ chức bằng nhiều hình thức như trực tiếp tại Trường hoặc các đơn vị, địa phương có nhu cầu; từ xa hoặc kết hợp giữa trực tiếp và từ xa, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và nhu cầu của học viên.

Bạn có thể đăng ký tham dự các khóa học này cũng như các khóa học khác phù hợp với nhiều mục đích, nhu cầu khác nhau để nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, thông qua Website (nhân viên tư vấn sẽ gọi lại) hoặc gọi tới Hotline tư vấn của Trường.

Trân trọng,

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Đăng ký học - lớp sắp khai giảng

Đăng ký nhu cầu học để mở lớp