Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)

Lời giới thiệu

gioithieu.png

Chào mừng đến với
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (InNET)

gioithieu1.png

Trường là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của toàn ngành

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường được thành lập theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ, trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Với vai trò là đầu mối triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong ngành, Trường luôn xác định chất lượng là tiêu chí hàng đầu, là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại vững chắc và phát triển bền vững trong hiện tại và tương lai. Bên cạnh đó, Trường có đội ngũ giảng viên, báo cáo viên với trình độ kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn, là những cán bộ nòng cốt, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý của các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố, các Học viện, Trường Đại học, Viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế...

Trên nguyên tắc xuyên suốt là hướng đến người học, lấy người học làm trung tâm, Trường không ngừng đổi mới, cải tiến mô hình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu và phù hợp với nhiều đối tượng học viên. Loại hình và phương pháp giảng dạy cũng hết sức linh hoạt như trao đổi, làm việc nhóm, hỏi đáp, tự nghiên cứu, tham quan thực tế... Đồng thời, Trường tích cực, chủ động tìm kiếm cơ hội để mở rộng và phát triển mạng lưới đối tác trong khu vực và trên thế giới, nhằm trao đổi, học tập tư duy và kinh nghiệm quốc tế để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, phù hợp với đặc thù của Việt Nam và của ngành tài nguyên và môi trường.

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Trường luôn trân trọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị trực thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế.

Xin trân trọng cảm ơn!

TS. Nguyễn Đức Toàn

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Đăng ký nhu cầu học để mở lớp