Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Câu hỏi:
Tôi được xếp vào chức danh nghề nghiệp "Địa chính viên hạng III"...

Tôi được xếp vào chức danh nghề nghiệp "Địa chính viên hạng III", vậy tôi phải hoàn thiện tiêu chuẩn gì về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành của pháp luật?

Trả lời:

Chào bạn,

Theo quy định tại khoản 2, Điều 5, Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính, đối với chức danh nghề nghiệp "Địa chính viên hạng III" - Mã số: V.06.01.02, phải hoàn thiện những tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:

a) Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành đất đai, địa chính, trắc địa hoặc chuyên ngành khác có liên quan; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành do cơ quan quản lý viên chức chuyên ngành địa chính quy định;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức địa chính viên hạng III.

Hiện nay, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đang liên tục tổ chức các khóa bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng III, theo Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Khóa học được tổ chức bằng nhiều hình thức như trực tiếp tại Trường hoặc các đơn vị, địa phương có nhu cầu; từ xa hoặc kết hợp giữa trực tiếp và từ xa, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và nhu cầu của học viên.

Bạn có thể đăng ký tham dự các khóa học này cũng như các khóa học khác phù hợp với nhiều mục đích, nhu cầu khác nhau để nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, thông qua Website (nhân viên tư vấn sẽ gọi lại) hoặc gọi tới Hotline tư vấn của Trường...

Trân trọng,
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Đăng ký học - lớp sắp khai giảng

Đăng ký nhu cầu học để mở lớp