Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Câu hỏi:
Hiện địa phương tôi có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng...

Hiện địa phương tôi có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã về các nội dung liên quan tới lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Mong nhà Trường giới thiệu một số chương trình bồi dưỡng phù hợp?

Trả lời:

Chào bạn,

Về chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã với các nội dung liên quan tới lĩnh vực tài nguyên và môi trường, hiện nay Trường đang liên tục tổ chức các khóa bồi dưỡng theo 03 chương trình sau:

- Chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về môi trường cho công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã (cụ thể: quản lý chất thải và kế hoạch bảo vệ môi trường gắn liền với xây dựng nông thôn mới), được ban hành kèm theo Quyết định số 3561/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu về đất đai và môi trường cho công chức địa chính – nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã, được ban hành kèm theo Quyết định số 2063/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 6 năm 2018;

- Chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về môi trường cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã (cụ thể: bảo vệ môi trường làng nghề; bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và một số hoạt động sản xuất quy mô nông hộ), được ban hành kèm theo Quyết định số 2796/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài các chương trình bồi dưỡng nêu trên, hiện Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường còn đang liên tục tổ chức các khóa học khác nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong quá trình công tác cũng như nâng cao, tăng cường chất lượng, hiệu quả công việc. Khóa học được tổ chức bằng nhiều hình thức như trực tiếp tại Trường hoặc các đơn vị, địa phương có nhu cầu; từ xa hoặc kết hợp giữa trực tiếp và từ xa, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và nhu cầu của học viên.

Bạn có thể đăng ký tham dự các khóa học này cũng như các khóa học khác phù hợp với nhiều mục đích, nhu cầu khác nhau để nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, thông qua Website (nhân viên tư vấn sẽ gọi lại) hoặc gọi tới Hotline tư vấn của Trường.

Trân trọng,

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Đăng ký học - lớp sắp khai giảng

Đăng ký nhu cầu học để mở lớp