Trong bài phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Đức Toàn, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên môi trường đã trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đối tác hỗ trợ, đồng thời tin tưởng rằng, Khóa học sẽ cung cấp các quan niệm, phương pháp, giới thiệu các quy định của Việt Nam về ĐMC thông qua cách tiếp cận, kinh nghiệm thực hiện ĐMC và các bài học quốc tế có hiệu quả. Sau khi kết thúc khoá học, các học viên tham gia bao gồm giảng viên, cán bộ nghiên cứu, tư vấn có thể nâng cao năng lực về ĐMC trong giảng dạy, nghiên cứu và triển khai thực tế.

1-khoa-dao-tao-giang-vien-nguon-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc_thumb.jpg

 

Các module chính được trao đổi tại khóa học gồm:

  • Module 1. Giới thiệu về Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC);
  • Module 2. Phát triển ĐMC ở Việt Nam;
  • Module 3. Bài học từ các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) – các bước quan trọng trong quy trình ĐMC;
  • Module 4. Liên kết giữa quy trình ĐMC và quy trình lập quy hoạch; các ví dụ về gắn kết ĐMC vào lập quy hoạch phát triển;
  • Module 5. Phương pháp luận ĐMC: Phương pháp đánh ưu và nhược điểm;
  • Module 6. Thực hiện ĐMC theo các yêu cầu của Việt Nam: Cách tiếp cận thực tế;
  • Module 7. Lập kế hoạch, cung cấp nguồn lực và quản lý ĐMC: Đánh giá chất lượng ĐMC;
  • Module 8. Thực hành tốt về ĐMC: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam.

Khóa đào tạo được thực hiện theo phương pháp học tập có sự tham gia (PLA), định hướng ứng dụng và tương tác, nhấn mạnh vào các cuộc thảo luận nhóm và phân tích các tình huống. Các giảng viên sẽ cung cấp kiến thức, thực tiễn quốc tế tốt và phát triển các phương pháp giải quyết vấn đề theo hướng điều phối lớp học. Những người tham gia được khuyến khích nêu ra ý tưởng về vấn đề của họ và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến các chủ đề của khóa học, sau đó thảo luận để phát triển các giải pháp cũng như rút ra bài học kinh nghiệm./.