Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Chu Ngọc Kiên - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, trong những năm qua công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo và chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội. Việc xây dựng các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngày càng được chú trọng nhiều hơn đến lực lượng cán bộ và lao động nữ; nhận thức về giới và bình đẳng giới của mọi người dân ở cộng đồng, cán bộ công nhân, viên chức, người lao động, các nhà quản lý, hoạch định chính sách đã từng bước được nâng cao. Quyền bình đẳng cho phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ đã có sự chuyển biến tích cực… Những điều đó đã góp phần nâng cao vị thế người phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực và mọi mặt của đời sống xã hội.

Binhdanggioi2.jpg

Ông Chu Ngọc Kiên - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2023, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ đã tổ chức hội nghị, tọa đàm về các nội dung liên quan đến bình đẳng giới. Các thông tin, hoạt động về bình đẳng giới được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và các trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ. Cùng với đó, Công đoàn Bộ đã tích cực, chủ động phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền các văn bản, chủ trương về bình đẳng giới, các văn bản liên quan về công tác nữ, gia đình và trẻ em...

Công tác bình đẳng giới trong năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả như Hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; Đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ gắn với quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan hoạch định chính sách các cấp và tổ chức các hoạt động tôn vinh các tấm gương tốt, điển hình về lãnh đạo nữ thành công ở cả khu vực công và khu vực tư nhân nhằm tạo dư luận xã hội ủng hộ phụ nữ tham gia lãnh đạo.

Bà Phạm Nguyên Cường, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động - Thương binh và xã hội) đã chia sẻ về chuyên đề về tăng cường công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Tài nguyên và Môi trường (bình đẳng giới và PC QRTD tại nơi làm việc; bình đẳng giới và lồng ghép giới trong công tác chuyên môn…).

Binhdanggioi1.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị các đơn vị tham gia đã trao đổi, thảo luận về các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, nắm bắt những nội dung mới, những định hướng quan trọng trong thời gian tới để xây dựng các kế hoạch, giải pháp triển khai nhiệm vụ về công tác bình đẳng giới được hiệu quả. Đây cũng là dịp để các đơn vị được giao lưu, học hỏi, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, thúc đẩy mối quan hệ phối hợp công tác./.