Onhiemnuoc1.jpg

TS. Dương Thanh An – Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và môi trường phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, TS. Dương Thanh An – Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và môi trường cho biết, từ những năm đầu thế kỷ XX, Nhật Bản đã xác định việc phát triển nhân lực quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường là một trong bốn trụ cột thiết yếu để giải quyết các vấn đề môi trường và phát triển bền vững.

Việc đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Quốc gia cho các cán bộ kiểm soát ô nhiễm (PCM) là điều kiện để xây dựng hệ thống quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường bắt buộc tại các doanh nghiệp. Tại Nhật Bản, PCM đã phát huy vai trò quan trọng hàng đầu trong các hoạt động phòng ngừa ô nhiễm, đồng thời thiết lập hệ thống quản lý môi trường doanh nghiệp và đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001.

Onhiemnuoc2.jpg

Lớp Tập huấn về kiểm soát ô nhiễm nước do Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT tổ chức

Với ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ kiểm soát ô nhiễm và để đáp ứng các yêu cầu về môi trường trên thế giới, trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) cùng các đối tác liên quan (JEMAI, AOTS...) đã tích cực phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT là Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường và Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp bồi dưỡng về kiểm soát ô nhiễm nước.

Trong khuôn khổ hợp tác đó, ngày 10/01/2024, các đơn vị có liên quan phía Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì tổ chức khóa Lớp Tập huấn về kiểm soát ô nhiễm nước.

Nội dung của Lớp Tập huấn xoay quanh việc làm rõ Quy định hiện hành về bảo vệ môi trường nói chung và kiểm soát ô nhiễm nói riêng; đặc điểm chung và quy trình công nghệ xử lý nước thải của một số ngành cụ thể; kinh nghiệm trong quản lý, kiểm soát và vận hành hệ thống xử lý nước thải; thực tiễn và các công nghệ tiên tiến trong kiểm soát ô nhiễm nước của Nhật Bản.

Onhiemnuoc3.jpg

ThS. Lê Thị Minh Ánh - Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường thực hiện bài giảng về Pháp luật bảo vệ môi trường

Các chuyên đề có trong Lớp tập huấn bao gồm: Kiến thức pháp luật cơ bản liên quan tới kiểm soát ô nhiễm nước; Tổng quan về kiểm soát ô nhiễm nước; Quan trắc ô nhiễm nước; Công nghệ xử lý nước thải; Các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm nước ngầm; Sử dụng nước hợp lý và tái sử dụng nước sau xử lý và Kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát ô nhiễm nước do các giảng viên đến từ Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ TN&MT; trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Gia Hà Nội; Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, trường Đại học Xây dựng và Hiệp hội Quản lý môi trường công nghiệp Nhật Bản (JEMAI).

Sau khi kết thúc Lớp tập huấn, học viên có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường nói chung và kiểm soát ô nhiễm nước nói riêng; tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, kiểm soát và vận hành hệ thống xử lý nước thải; giới thiệu về đặc điểm chung và quy trình công nghệ xử lý nước thải của một số ngành cụ thể và cập nhật về thực tiễn, các công nghệ tiên tiến trong kiểm soát ô nhiễm nước của Nhật Bản, phù hợp áp dụng cho các dự án mới và đang triển khai tại Việt Nam.

Lớp “Tập huấn về kiểm soát ô nhiễm nước” đã đón nhận 320 học viên (bao gồm hình thức trực tuyến), trong đó có hơn 50 người đến tham dự trực tiếp là cán bộ phụ trách, thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các cơ quan chuyên môn; ban quản lý khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp; doanh nghiệp; cá nhân, tổ chức tư vấn về môi trường từ khắp mọi miền trên cả nước./.