Chúc mừng Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhận nhiệm vụ mới trên cương vị người đứng đầu ngành TN&MT, bà Carolyn Turk cho biết, WB luôn có mối hợp tác bền chặt với Bộ TN&MT trong việc xây dựng các chính sách, dự án phát triển bền vững, nâng cao năng lực…, WB luôn là tổ chức quốc tế đi đầu, thể hiện cam kết quốc tế mạnh mẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.

Tại buổi làm việc, bà Anna Wellenstein - tân Giám đốc về Phát triển bền vững khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, tân Giám đốc Toàn cầu về Môi trường, Tài nguyên và Kinh tế biển của WB cho biết phía WB mong muốn nhận được sự hợp tác với Bộ trong các lĩnh vực quản lý, khai thác bền vững tài nguyên nước cũng như các chính sách đảm bảo an ninh nguồn nước.

Bên cạnh đó, phía WB mong muốn Bộ TN&MT đồng hành cùng WB trong việc phát triển các dự án mà WB triển khai về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với BĐKH, đặc biệt trong đó có dự án phía WB đang hỗ trợ Việt Nam trồng 1triệu ha lúa ít phát thải carbon. Với việc Bộ TN&MT đóng vai trò trung tâm trong các tiếp cận thích ứng về BĐKH theo NQ120 của Chính phủ, do đó phía WB mong muốn Bộ TN&MT sẽ điều phối các Bộ ngành, địa phương để triển khai tốt dự án.

Ngoài ra, với việc hợp tác giữa Bộ TN&MT và WB thực hiện những cam kết theo nghị định thư Montreal, phía WB cho biết luôn sẵn sàng đồng hành cùng với Bộ xử lý các vấn đề ô nhiễm không khí, xử lý chất thải rắn cũng như xây dựng các chính sách liên quan đến nhóm công việc này.

WB1.jpg

WB luôn là tổ chức quốc tế đi đầu, thể hiện cam kết quốc tế mạnh mẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.

Trao đổi với lãnh đạo WB, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, Thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng luôn tin tưởng những cam kết của WB, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, Bộ TN&MT trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên lên tầm cao mới trong thời gian tới. Về những nội dung mà phía WB trao đổi, Bộ TN&MT sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương để thực hiện những chương trình hợp tác giữa hai bên cũng như tham mưu cho Chính phủ những công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

WB2.jpg

Toàn cảnh buổi tiếp

Đối với những nhóm công việc cụ thể, về nội dung quản lý tổng hợp tài nguyên nước, giảm thiểu ô nhiễm các dòng sông… Bộ trưởng mong muốn WB có thể tiếp tục đẩy mạnh triển khai hỗ trợ Chương trình nước quốc gia với hướng tiếp cận đa ngành, đa mục tiêu và quản lý tổng hợp tài nguyên nước, hỗ trợ Việt Nam đạt được an ninh nguồn nước cho sự phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội và bền vững môi trường. Bộ trưởng giao Cục Quản lý tài nguyên nước chia sẻ thông tin và đánh giá sau quá trình phối hợp cùng WB và đề xuất những lĩnh vực và khu vực cần hỗ trợ từ WB

Đối với vấn đề tài chính cacbon hỗ trợ trồng lúa ít phát thải cacbon, Bộ trưởng cho rằng đây là một sáng kiến có giá trị và sẽ giao Cục Biến đổi khí hậu làm việc cùng với các nhà tài trợ đối tác quốc tế và Bộ ngành Việt Nam để xây dựng kế hoạch thực hiện. Đối với các vấn đề ô nhiễm môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn, Bộ trưởng ghi nhận những hỗ trợ của WB cùng Bộ TN&MT trong việc sửa đổi Luật Bảo vệ Môi trường hay thực hiện các hoạt động ở cấp địa phương. Bộ trưởng giao Cục Kiểm soát ô nhiễm và các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp cùng WB triển khai các mô hình đo đạc và quản lý ô nhiễm không khí tại Hà Nội cũng như triển vọng chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn để phát triển và bảo vệ môi trường.

Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, những nhóm công việc trao đổi trong buổi làm việc hôm nay muốn hiệu quả, hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa. WB sẽ hỗ trợ để Bộ TN&MT triển khai tốt hơn, cũng như có những tổng hợp, báo cáo lên Chính phủ để có sự phân công, phân cấp công việc cụ thể. Với kinh nghiệm thực tiễn, tiềm lực tài chính, tiếp cận được nền khoa học công nghệ tiên tiến, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tin tưởng WB sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên lên tầm cao mới trong thời gian tới./.

Nguồn: monre.gov.vn