Đối tượng dự Giải là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung theo quy định tại Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024 đều có thể gửi tác phẩm dự Giải.

Thời gian nhận tác phẩm dự Giải từ ngày 21/6/2023 đến hết ngày 31/7/2024 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm tham dự Giải: Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (số 46, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Baochi1.jpg

Baochi2.jpgBaochi3.jpg

 

Baochi4.jpg

Baochi5.jpg