BangK144.jpg

Lễ Khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Tham dự Lễ Khai giảng có ông Giang Đức Chung - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT; ông Vũ Thanh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT; TS. Nguyễn Đức Toàn - Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, lãnh đạo các đơn vị tổ chức khóa học cùng 58 học viên đến từ 08 đơn vị quản lý nhà nước, 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và 01 đơn vị thuộc Bộ Giao thông - Vận tải.

Phát biểu khai giảng khóa đào tạo, TS. Nguyễn Đức Toàn - Hiệu trưởng Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cho biết, mục tiêu khóa đào tạo nhằm trang bị kiến thức cơ bản về lý luận chính trị; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị) gồm 06 phần học với tổng thời lượng đào tạo là 1.056 tiết được ban hành theo Quyết định số 292/QĐ-HVCTQG ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Yêu cầu của khóa đào tạo nhằm:

- Trang bị kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và một số kiến thức liên quan cần thiết khác;

- Rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác; thực hành các kỹ năng lãnh đạo, quản lý về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý thực tiễn, hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở;

- Góp phần củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tạo động lực và khát vọng thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Ban Giám hiệu hai nhà trường đồng tổ chức yêu cầu các học viên bố trí công việc tại cơ quan, đơn vị phù hợp để đảm bảo thời lượng, chất lượng học tập; ban quản lý lớp sắp xếp lịch học khoa học, hợp lý, kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu hai nhà trường để xem xét, điều chỉnh. Ban Hiệu hai nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để để các học viên có môi trường học tập thuận lợi, có cơ hội trao đổi, giao lưu kết nối giữa các học viên với các học viên, giữa các nhà trường và học viên.

Hiệu trưởng Nguyễn Đức Toàn cũng chia sẻ thêm, đây là lớp đầu tiên của Nhà trường tổ chức giảng dạy và học tập theo Chương trình đào tạo mới của hệ Trung cấp lý luận chính trị, thời gian dành cho lớp hệ không tập trung là 12 tháng, là khá dài, hy vọng rằng các giảng viên và học viên vừa tập trung giảng dạy và học tập, vừa đảm bảo hoàn thành công việc tại đơn vị, vừa tham gia phòng chống đại dịch Covid-19 một cách hiệu quả./.