LopTOT1.jpg

TS. Nguyễn Bình Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, bồi dưỡng của Trường phát biểu khai mạc Khóa Đào tạo

Khóa TOT này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết về BĐKH, đánh giá tác động và thích ứng với BĐKH trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và tại các địa phương; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm quốc tế về các vấn đề có liên quan. Khóa TOT được thực hiện theo phương pháp học tập có sự tham gia (Participatory Learning Approach - PLA), định hướng ứng dụng và tương tác, nhấn mạnh vào thảo luận nhóm và phân tích các tình huống. Các giảng viên/báo cáo viên sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng và thực tiễn quốc tế tốt cũng như phát triển các phương pháp giải quyết vấn đề theo hướng điều phối khóa học. Học viên được khuyến khích nêu ra ý tưởng, vấn đề của họ và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến các chủ đề của khóa học, sau đó thảo luận để phát triển các giải pháp cũng như rút ra bài học kinh nghiệm.

Đội ngũ giảng viên/báo cáo viên của khóa học là các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm của Dự án Thích ứng với BĐKH thuộc quản lý của Bộ Môi trường Nhật Bản (MOEJ) và các tổ chức quốc tế uy tín, có trình độ chuyên môn, kiến thức và kỹ năng phong phú, phù hợp với nội dung chương trình bồi dưỡng. Đối tượng học viên tham gia khóa học rất phong phú, đa dạng, bao gồm công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải; giảng viên của các Học viện, Trường Đại học; nghiên cứu viên, nhà khoa học của các Viện; chuyên gia độc lập và cán bộ kỹ thuật của các công ty, tổ chức trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai giảng Khóa Đào tạo, TS. Nguyễn Bình Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, bồi dưỡng, thay mặt nhà Trường trân trọng cảm ơn các đối tác Nhật Bản đã phối hợp chặt chẽ với Trường trong thời gian qua để xây dựng Chương trình bồi dưỡng, bài giảng và tổ chức khóa học về thích ứng với BĐKH, là vấn đề mang tầm quan trọng và ý nghĩa thực tiễn cao, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nước ta; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của phía Nhật Bản trong các hoạt động nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực về thích ứng với BĐKH cho các bên liên quan nói chung và cho cán bộ quản lý, chuyên môn các cấp và cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng trực tiếp của BĐKH nói riêng.

Về phía Nhật Bản, ông Orita, đại diện Bộ Môi trường Nhật Bản - cơ quan quản lý Dự án và ông Mizuno, đại diện Pacific Consultants Co., Ltd. - đơn vị thực hiện Dự án cho biết: Thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Bộ Môi trường Nhật Bản (MOEJ) và Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (MONRE), MOEJ đã hỗ trợ MONRE xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020.

LopTOT2.jpg

Các học viên trao đổi, thảo luận trực tiếp dưới sự hướng dẫn, chia sẻ trực tuyến của các chuyên gia Nhật Bản

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch nêu trên, cần tích cực triển khai các hoạt động tăng cường năng lực về thích ứng với BĐKH thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các bên liên quan, đặc biệt là cán bộ quản lý, chuyên môn các cấp và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp của BĐKH. Do đó, phía Nhật Bản đã hợp tác với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, với vai trò là đơn vị duy nhất trực thuộc Bộ có chức năng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước trong toàn ngành để tổ chức Khóa TOT này, coi đây là bước khởi đầu tốt đẹp cho những hoạt động hợp tác sắp tới giữa hai Bên về các nội dung có liên quan.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, có những ảnh hưởng to lớn, để lại hậu quả nặng nề cả về người và của tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Nhật Bản là quốc gia đã phải nhiều lần ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp, Khóa TOT được diễn ra dưới hình thức kết hợp giữa trao đổi, thảo luận trực tiếp của các học viên dưới sự hướng dẫn, chia sẻ trực tuyến của các chuyên gia Nhật Bản./.