LopToT2.jpg

TS. Phạm Hải Bằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phát biểu và điều hành buổi khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, TS. Phạm Hải Bằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường nhấn mạnh, phát triển bền vững là xu hướng phát triển chung của thế giới nhằm hạn chế và loại bỏ các tác động xấu của biến đổi khí hậu đến chất lượng cuộc sống, đặc biệt là đến các thế hệ tương lai. Việt Nam là một trong những quốc gia đang đối mặt và sẽ chịu thiệt hại nặng nề do tác động bất lợi của biến đổi khí hậu. Nhận thức được những thách thức đó và để thực hiện các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP-26), Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều biện pháp ứng phó mạnh mẽ, trong đó có quy định về trách nhiệm của các thành phần kinh tế xã hội đối với công bố thông tin về phát triển bền vững và các tác động đến khí hậu như kiểm kê và báo cáo phát thải khí nhà kính, cụ thể như Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ôzôn và Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Đây cũng là tiền đề quan trọng để chính phủ tiếp tục nghiên cứu và đưa ra các chính sách quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, các cam kết quốc tế có liên quan với mục đích phát triển nền kinh tế các-bon thấp và tăng trưởng xanh gắn liền với phát triển bền vững.

Ngoài ra, hiện đã có các quy định và hướng dẫn thực hiện báo cáo phát triển bền vững cho doanh nghiệp như Thông tư số 96/2022/TT-BTC, Thông tư số 116/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Sổ tay báo cáo bền vững cho các công ty Việt Nam, Hướng dẫn công bố về môi trường và xã hội, quy tắc thực hành tốt nhất về quản trị của Việt Nam… Các quy định đều hướng tới sự phù hợp với các thông lệ quốc tế liên quan về báo cáo và công bố thông tin môi trường xã hội quản trị, hay gọi chung là phát triển bền vững và các thông tin liên quan đến khí hậu như Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (Global Reporting Initiative - GRI), Nhóm chuyên trách về Công khai Tài chính liên quan đến Khí hậu (TCFD), Dự án Công bố Các-bon (CDP), các Nguyên tắc Báo cáo Tích hợp (Integrated Reporting Principles)...

Mới đây nhất, vào tháng 6 năm 2023, Hội đồng Tiêu chuẩn Bền vững Quốc tế (ISSB) đã ban hành bộ Chuẩn mực Báo cáo phát triển bền vững quốc tế (IFRS Sustainability Standards) đầu tiên, gồm: IFRS S1 - Yêu cầu chung về công bố thông tin liên quan đến tính bền vững và IFRS S2 - Công bố thông tin liên quan đến khí hậu. Đây là dấu mốc đáng ghi nhớ về công bố thông tin liên quan đến tính bền vững trên thị trường thế giới. Bộ Tiêu chuẩn sẽ giúp cải thiện niềm tin và sự tin tưởng vào các công bố thông tin của doanh nghiệp về tính bền vững để cung cấp thông tin cho các quyết định đầu tư trong bối cảnh vấn đề về phát triển bền vững và tác động của hoạt động kinh doanh đến môi trường, xã hội đã trở thành một phần quan trọng của quản trị doanh nghiệp hiện đại.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp Việt Nam được hỗ trợ tư vấn về lĩnh vực này, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường rất vui mừng được hợp tác các đối tác quốc tế nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ chuyên môn tại các doanh nghiệp, mạng lưới các chuyên gia và nhà tư vấn có thể làm việc với các công ty Việt Nam để tăng cường hoạt động kinh doanh bền vững của họ nói chung và triển khai báo cáo phát triển bền vững và các thông tin liên quan khí hậu hiệu quả nói riêng.

LopToT1.jpg

Toàn cảnh lễ khai mạc

Chương trình tập huấn diễn ra trong 2 ngày 03-04 tháng 6 năm 2024, với sự dẫn dắt bởi 2 chuyên gia hàng đầu của IFC là Ông Mike Zimonyi, Chuyên gia Cấp cao IFC và Tiến sỹ Nguyễn Linh Vũ, PhD Chuyên gia môi trường, bên cạnh đó còn có các chuyên gia của Việt Nam như bà Trần Thị Bích Ngọc đến từ Cục Biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên bà Môi trường, bà Nguyễn Đình Minh Tâm của Công ty BSI với những modunl mang tính thực hành cao nhất sẽ giúp các giảng viên, doanh nghiệp, tư vấn viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của phát triển bền vững, hệ thống ESG. Bên cạnh đó, trong khóa tập huấn cũng sẽ giải đáp mọi thắc mắc và đi sâu vào từng trường hợp cụ thể của các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải; thông qua đó các học viên được trao đổi về kinh nghiệm, kiến thức để có thêm thông tin và công cụ để hỗ trợ cho doanh nghiệp mình./.