1. Đường link tham gia Hội nghị tập huấn:

https://tinyurl.com/vanthuluutru2021

ID cuộc họp: 395 121 8755

Mật mã: 888888

 

2. Đường link nhận tài liệu tham khảo:

https://tinyurl.com/tailieuvanthuluutru

 

3. Đường link đặt câu hỏi:

 

Học viên chụp lại mã QR và gửi câu hỏi về Ban tổ chức


4. Đường link phiếu đánh giá lớp tập huấn:

 

Học viên chụp lại mã QR và gửi phiếu đánh giá về Ban tổ chức

Xin trân trọng cảm ơn!