Tham dự Lễ khai giảng có TS. Phùng Văn Hảo - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nhân lực, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; ông Hoàng Văn Vy - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc; ông Phạm Đình Tứ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cùng đại diện Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và môi trường; Lãnh đạo và cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng môi trường, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường; cán bộ chuyên trách quản lý môi trường cấp huyện, xã; cán bộ thuộc Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp; các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị khác có liên quan của các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Phạm Đình Tứ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Tuyên Quang xác định bảo vệ môi trường, chủ động triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Nhận thức rõ vấn đề ô nhiễm môi trường từ sinh hoạt của người dân và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, trong những năm qua, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, với phương châm phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững, như: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ đột phá chỉ đạo phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025"; các vấn đề về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã được tích hợp trong Quy hoạch Tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050… Nhờ đó, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực phong trào bảo vệ môi trường được diễn ra rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy Tuyên Quang, trong đó hoạt động bảo vệ môi trường rất tích cực; chất lượng môi trường khu vực đô thị, vùng nông thôn và khu dân cư tập trung đã từng bước được cải thiện. Đồng thời thực hiện lồng ghép công tác bảo vệ môi trường với chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Luật bảo vệ môi trường 2020 đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Nghị định, Thông tư quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật. Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hy vọng rằng, qua khoá tập huấn này, với sự truyền tải kiến thức trực tiếp của các nhà quản lý, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực môi trường, đây là cơ hội để các học viên tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận kinh nghiệm về công tác quản lý, xử lý các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn và các giải pháp tổ chức thực hiện của các tỉnh. Qua đó, các đơn vị có thêm nhiều thông tin để tự nhìn nhận, đánh giá lại và định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ Môi trường trên địa bàn tỉnh mình.

TuyenQuang3.jpg

TuyenQuang2.jpg

TuyenQuang4.jpg

Một số hình ảnh tại khoá tập huấn