TuAnh03.jpg

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có Tiến sĩ Nguyễn Đức Toàn - Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường nhà trường chủ trì cuộc họp; ông Lại Đức Vượng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ; Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Nhiệm vụ tập trung thực hiện các nội dung về xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm đối với chuyên viên về môi trường và chuyên viên về tài nguyên nước; tổ chức bồi dưỡng thí điểm trong năm 2021; số hóa chương trình, tài liệu và tổ chức tổng kết nhiệm vụ.

Kế hoạch đã được đại diện Bộ Nội vụ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định đây là nhiệm vụ mới, có tính cấp thiết và đánh giá cao về nội dung chuẩn bị, bám sát định hướng chủ trương hiện nay trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu vị trí việc làm.

Nhiệm vụ dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm 2021./.