Lopbienthang12.jpg

TS. Đinh Thái Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Đinh Thái Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; TS. Đoàn Quang Sinh - Cục trưởng Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo; đại diện Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Đinh Văn Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ kế hoạch và Đầu tư; các giảng viên, báo cáo viên cùng hơn 40 học viên là công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Đinh Thái Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cho biết, lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quy hoạch trong lĩnh vực biển và hải đảo được tổ chức hướng tới mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển, nhất là nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là một trong những nội dung rất cần thiết để thực hiện theo giải pháp đã được đưa ra tại Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để lớp học đạt được hiệu quả cao, TS. Đinh Thái Hưng đề nghị các học viên tham gia đầy đủ, tích cực, chủ động trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa hiểu rõ với báo cáo viên trong quá trình tham gia lớp bồi dưỡng; yêu cầu các cán bộ quản lý lớp thực hiện công tác tổ chức, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đúng quy định.

Lopbienthang12B.jpg

TS. Đoàn Quang Sinh - Cục trưởng Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo phát biểu tại lớp bồi dưỡng

TS. Đoàn Quang Sinh - Cục trưởng Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo cho biết, việc triển khai lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm triển khai các chính sách quan trọng của Đảng và nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển; bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển kinh tế - xã hội; phát huy các tiềm năng, lợi thế của biển và hải đảo, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Ông cũng nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng đã triển khai rất ý nghĩa, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công việc.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quy hoạch trong lĩnh vực biển và hải đảo được tổ chức với các chuyên đề về tổng quan quy hoạch, quy trình lập, thẩm định quy hoạch không gian biển; tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch không gian biển. Chương trình bồi dưỡng được thiết kế linh hoạt, cách truyền tải khoa học, hiện đại với đội ngũ giảng viên, báo cáo viên là những chuyên gia giàu kinh nghiệm quản lý và thực tiễn  trong lĩnh vực biển và hải đảo./.