1. Đường link tham gia Hội nghị tập huấn

https://tinyurl.com/vanthuluutru2021

ID cuộc họp: 395 121 8755

Mật mã: 888888

Linkhoc.jpg

Học viên chụp mã QR để tham gia Hội nghị

 

2. Đường link nhận tài liệu tham khảo

https://tinyurl.com/tailieuvanthuluutru

Linktailieu.jpg

Học viên chụp mã QR để nhận tài liệu tham khảo

3. Đường link đặt câu hỏi:

https://tinyurl.com/cauhoivtlt2021

 

LinkDatcauhoi.jpg

Học viên chụp lại mã QR và gửi câu hỏi về Ban tổ chức

4. Đường linh Phiếu đánh giá:

https://tinyurl.com/phieudanhgiavtlt

LinkPhieudanhgia.jpg

Học viên chụp lại mã QR và gửi phiếu đánh giá về Ban tổ chức

Trân trọng cảm ơn!