KhaigiangLopTrungcap2.jpg

Phát biểu tại Lễ Khai giảng lớp học, TS. Nguyễn Đức Toàn - Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cho biết: Lớp học có 33 công chức thuộc 10 đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ. Theo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chuẩn hóa tiêu chuẩn của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, có 13 viên chức thuộc 6 đơn vị sự nghiệp thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ đăng ký tham gia Khóa đào tạo này.

Lớp học nhằm trang bị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở và một số đối tượng khác những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị - hành chính; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra, lớp học trang bị thêm kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở./.