LamDong1.jpg

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phát biểu tại lớp tập huấn

Tham dự Lễ Khai giảng có ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng; bà Nguyễn Thị Thu Hương - Đại diện Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, cùng hơn 130 học viên đến từ các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nội dung các chuyên đề được trao đổi trong lớp tập huấn gồm:

- Những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn.

 - Đẩy mạnh hoạt động quản lý cải thiện chất lượng môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường.

-  Đẩy mạnh công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

- Tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn,chất thải nguy hại, rác thải nhựa.

- Tăng cường năng lực của đoàn thể nhân dân trong phòng ngừa các nguy cơ xảy ra sự cố môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của các cơ quan, các tổ chức và cá nhân về vấn đề bảo vệ môi trường.

LamDong2.jpg

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong năm 2022, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đã có kế hoạch tổ chức 06 khoá tập huấn về bảo vệ môi trường cho các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của cả ba khu vực Bắc - Trung - Nam. Đây là nhiệm vụ nằm trong hạng mục “Đào tạo, bồi dưỡng từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường” của năm 2022./.