Nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020; căn cứ vào điều kiện, tình hình thức tế tại thời điểm tổ chức các hoạt động hưởng ứng và trên cơ sở chủ đề năm nay hướng trọng tâm vào công tác đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể; hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động để hưởng ứng sự kiện này.

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa thông điệp của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

Mạnh dạn đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến nhằm truyền thông, tuyên truyền cho các nội dung, tư liệu và các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng sự kiện.

Treo băng rôn, pano, áp phích để cổ động, tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền về chủ đề và thông điệp hưởng ứng sự kiện; băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường.

Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về công tác bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng  như Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, từ chối sử dụng túi nilon khó phân huỷ, đồ nhựa dùng một lần… (chỉ tổ chức trong trường hợp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đạt ngưỡng an toàn có thể tổ chức các hoạt động cộng đồng, tập trung đông người).

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về bảo tồn đa dạng sinh học; xâydựng nội dung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trong quy hoạch tỉnh; thành lập và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên; phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái; bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn nguồn gen; kiểm soát nạn săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép; quản lý sinh vật ngoại lai; thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Kiểm soát tăng cường việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.

Truyền thông đại chúng trên báo chí, các đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền để không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương và các hoạt động, nội dung chủ đề, thông điệp hưởng ứng sự kiện Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

Biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan căn cứ điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động, nội dung thiết thực hưởng ứng sự kiện. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 8 năm 2020, qua Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Địa chỉ: Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Bà Đặng Thị Hằng; điện thoại: 0985.495.256; thư điện tử: dthang2@monre.gov.vn).

Thông tin, tài liệu truyền thông Tháng Hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 đăng tải Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://monremedia.vn/; Tổng cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn/.