Tham dự Hội nghị có gần 200 đại biểu là thủ trưởng, lãnh đạo và các cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang, Nghệ An, An Giang, Vĩnh Long.

Đây là Hội nghị định kỳ được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hàng năm để cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính cho lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính; quán triệt, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện các quy định về tổ chức cán bộ và cải cách hành chính tại tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ.

Hội nghị còn là dịp để các đơn vị thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình giải quyết nhiệm vụ; nắm bắt những nội dung mới về chủ trương, chính sách, pháp luật; giúp công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính của đơn vị đi vào nề nếp, vừa rút ngắn thời gian giải quyết công việc, vừa tăng cường được sự đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị.

 

LopTCCB1.jpg

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh: Công tác tổ chức cán bộ có vai trò rất quan trọng, là vấn đề trọng yếu, khâu đột phá, then chốt. Vì vậy, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ các cấp có một vị trí đặc biệt quan trọng, vừa là cán bộ tham mưu, vừa là cán bộ trực tiếp tác chiến về công tác tổ chức, cán bộ, là nhân tố quyết định sự thành bại của đơn vị. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề của cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ.

LopTCCB2.jpg

Hội nghị được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức định kỳ hàng năm nhằm cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ

Tại hội nghị, đồng chí Chu Ngọc Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT đã trao đổi, hướng dẫn thực hiện quy định về quy hoạch, quản lý, bổ nhiệm cán bộ. Trong đó có một số nội dung quan trọng: Phân cấp quản lý cán bộ; Đánh giá cán bộ; Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động; Khen thưởng, kỷ luật; thực hiện chế độ chính sách; Kiểm tra, giám sát quyền lực; Giải quyết khiếu nại tố cáo.

Đồng chí Giang Đức Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT đã thông báo về nội dung sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TN&MT bàn hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/12/2022 của Bộ trưởng Bộ TN&MT và một số nội dung mới về công tác đào tạo lý luận chính trị. Theo đó quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT đã cắt giảm những 04 chứng chỉ mang tính hình thức, không phù hợp, trong đó có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và đã phân cấp mạnh cho các đơn vị về bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức ngành TN&MT; đồng thời phổ biến, quán triệt việc thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

LopTCCB3.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp theo đó, Hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tổ chức cán bộ tại các cơ quan, đơn vị, qua đó, giúp các công chức, viên chức triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu, đảm bảo đúng theo quy định; áp dụng ngay những kiến thức được tiếp thu tại Hội nghị vào thực tiễn công tác tổ chức cán bộ của đơn vị mình, nhằm nâng cao hơn nữa công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới.

Cũng trong Hội nghị, đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ cũng đã phát biểu quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Bám sát các chủ trương, chính sách cải cách hành chính từng giai đoạn, đặc biệt cải cách hành chính phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và sự hài lòng là thước đo hiệu quả. Người đứng đầu cơ quan phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực cải cách hành chính, mạnh dạn nghiên cứu thí điểm, nhân rộng các mô hình cải cách mới, có tính đột phá./.