Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TRAINING (InNET)
Tập huấn về bảo vệ môi trường cho các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp khu vực phía Bắc

Tập huấn về bảo vệ môi trường cho các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp khu vực phía Bắc

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, ngày 15/6/2022, tại Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Nam (Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam) tổ chức Lễ Khai giảng lớp tập huấn về bảo vệ môi trường cho các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp khu vực phía Bắc.
Đăng ký nhu cầu học để mở lớp